Begravningar

I sorgen spelar musiken en viktig roll, både för den avlidne och anhöriga. ”Musiken når dit inget annat når” var det någon som utryckte och det stämmer. Alla har vi en relation till musik och kanske det just vid ett sånt här tillfälle är som viktigast att vara lyhörd för detta.

Thomas Nordin