Bröllop

Den kanske största händelsen i livet får inte bli fel. Ett bröllop innehåller så många delar och allt måste klaffa till jundra procent. Vigselceremonin, middag, tal, musik mm.

Jag har lång erfarenhet av fester i allmänhet och bröllop i synnerhet både som musiker, toastmaster och arrangör. Att se helheten och ”känna” av vad som är viktigt för stunden har blivit mitt signum.

Thomas Nordin